منو

1395/03/05 1140

بازديد مديريت سازمان همياري شهرداري استان البرز از اركان ماشين

   اركان ماشين در مورخه 95/03/05 مفتخر به ميزباني جناب آقاي مهندس باقرنژاد ، مدير عامل سازمان همياري استان البرز بود .

   در اين جلسه كه پس از امضاء تفاهم نامه همكاري فيمابين صورت گرفت ، طرفين ضمن برشمردن توانمنديهاي خود اظهار اميدواري كردند امضاء اين تفاهم نامه باب همكاري بسيار خوبي در آينده ايجاد كرده و منجر به عقد قرارداد هاي عملياتي گردد. 

   مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان البرز با شاره به پتانسيل هاي موجود در استان متبوع خود ، از عزم جدي خود در نوسازي و گسترش ناوگان موتوري استان البرز خبر دادند.

   در اين جلسه مدير عامل اركان ماشين نيز ضمن قدرداني از حضور ارزشمند آقاي مهندس باقر نژاد در مجموعه اركان ماشين اظهار نمودند : اركان ماشين با تمام قوا در خدمت عمران و آباداني كشور است و ما هر لحظه آماده خدمت به كشور عزيزمان هستيم .

 

      دست در دست هم نهيم به مهر                    مــيهن خويــش را كنــيم آبادموضوعات مرتبط