منو
  • همايش مسئولين مالي و خدمات شهري شهرداريهاي استان سمنان

1395/02/06 937

دعوت از اركان ماشين جهت شركت در همايش مديران مالي و شهرداران استان سمنان

  جهت شركت در همايش مسئولين مالي و خدمات شهري استان سمنان و شهرهاي تابعه ازمسئولين اركان ماشين دعوت به عمل آمد. 

  اين همايش كه در مورخه 95/02/14 در محل هتل گوت سمنان برگزار ميشود به همت استانداري استان سمنان و سازمان همياري شهرداريهاي استان سمنان برگزار ميشود و طبق زمان بندي اعلام شده شركت اركان ماشين اقدام به معرفي خدمات و محصولات خود مي نمايد. مسجد جامع سمنانموضوعات مرتبط