منو
  • دعوت سازمان همياري شهرداريهاي استان گيلان از مديريت اركان ماشين جهت بازديد از اولين نمايشگاه گل و گياه و خدمات شهري استان گيلان و عقد قرارداد و مذاكره با شهرداريهاي استان گيلان

1395/02/25 1015

دعوت سازمان همياري استان گيلان از مديران اركان ماشين

مديران اركان ماشين از اولين نمايشگاه تخصصي گل و گياه و خدمات شهري در استان گيلان بازديد نمودند . در كناراين بازديد كه پيرو دعوت سازمان همياري استان گيلان از اركان ماشين به عمل آمد برنامه ها و مذاكرات متعددي انجام گرديد .

مسئولان شركت اركان ماشين با شهردار آستانه اشرفيه و فومن مذاكره و گفتگو كردند .

جناب آقاي دكتر سليماني شهردار آستانه اشرفيه ضمن تقدير از حضور مديران اركان ماشين در آستانه ، بر لزوم نوسازي ناوگان موتوري شهر و نيز شروع مطالعات در خصوص چند برنامه عمران شهري تاكيد نموده و ابراز اميدواري كردند در آينده اي اين امر محقق شود .

جناب آقاي عباسقليزاده شهردار محترم فومن نيز در ديدار هاي دو جانبه با اركان ماشين خواستار لزوم نوسازي ناوگان موتوري شهر فومن و خريد تجهيزات خدمات شهري از طريق تهاتر با اركان ماشين شدند .

آقاي مهندس دهقان جديد مدير عامل اركان ماشين نيز از دعوت سازمان همياري شهرداريهاي استان گيلان و بالاخص آقاي مهندس فلاح و آزموده تشكر و قدرداني نموده و اعلام كردند : اركان ماشين با تمام وجود آماده ارائه خدمات و عقد قرارداد با شهرداريهاي استان زيباي گيلان ميباشد .موضوعات مرتبط