منو
هياتي اروپايي متشكل از تعدادي از توليد كنندگان ماشين آلات سنگين

1395/01/30 1061

سفر هيات اروپايي جهت بازديد از اركان ماشين

هياتي اروپايي متشكل از تعدادي از توليد كنندگان ماشين آلات سنگين جهت بررسي و امكان سنجي همكاري هاي مشترك با اركان ماشين و نيز بازديد از امكانات اركان ماشين در ما مه ميلادي برابر با اواسط ارديبهشت ماه به ايران مي آيند.

اين بازديد در ادامه مذاكرات جدي اركان ماشين جهت همكاري با يك برند معتبر اروپايي صورت ميگيرد و حائز اهميت فوق العاده اي ميباشد .

    ما به آينده مي انديشيم.......موضوعات مرتبط