منو

1395/02/26 1094

عقد قرارداد همكاري سازمان همياري شهرداريهاي استان تهران با اركان ماشين

   قرارداد همكاري في مابين شركت اركان ماشين با سازمان همياري شهرداريهاي استان تهران در مورخه 95/02/25 منعقد گرديد .

   بر اساس اين قرارداد سازمان همياري شهرداريهاي استان تهران به عنوان نماينده تام الاختيار شركت اركان ماشين در استان تهران ميباشد . با امضاءاين قرارداد كه به همت آقاي مهندس عيسي رحيمي بابادي و ساير همكاران دلسوز سازمان همياري نهايي شده است ، افق جديدي در چشم انداز نوسازي ناوگان موتوري شهرداريها گشوده شد.

                                                                                               و من الله توفيق ...موضوعات مرتبط