منو

1395/01/28 1056

مذاكرات اوليه با شهرداري اليگودرز

پيرو تصميم شهرداري اليگودرز مبني بر تهاتر ماشين آلات اسقاطي و فرسوده ، معاونت محترم شهرداري اليگودرز به همراه هيات همراه تصميم به بازديد از مجموعه اركان ماشين گرفتند ..

در اين بازديد كه تاريخ آن روز 29 فروردين ماه اعلام شده است مذاكرات اوليه در خصوص نحوه تهاتر اين ماشين آلات و چگونگي تعويض آن با ماشين آلات نو مورد بحث و مذاكره قرار خواهد گرفت . موضوعات مرتبط