منو

1395/03/11 969

مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد ...

رئيس جمهور محبوب ايران آقاي دكتر روحاني و هيات همراه مهمان خطه زرخيز آذربايجان غربي هستند .

در اين سفر رياست محترم جمهوري و هيات همراه تعدادي ازپروژه هاي استان را افتتاح خواهند نمود .

اميدواريم استان عزيزمان از بركات سفر ايشان بي بهره نماند .

 موضوعات مرتبط